Vilka vi är (Personuppgiftsansvarig)
Petras Hundfys drivs av Petra Johansson
Org-nr: 770201-2464
Postadress: Ekbacken 2, 735 35 Surahammar

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem
Vi samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför köp, använder våra tjänster och i samband med att vi marknadsför och saluför våra produkter och tjänster.
Dessa används för att tillgodose vårt uppdrag till dig som kund, följa gällande lagar och förordningar samt att kunna förbättra vår service och ge bättre erbjudanden.

  • Kontaktuppgifter
  • Kundval avseende inställningar för marknadskommunikation och personliga erbjudanden
  • Identifikationsnummer, dvs. personnummer eller organisationsnummer
  • Finansiell information såsom kreditupplysningar, betalningsuppgifter
  • Korrespondens och annan information om ärenden såsom anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med oss

Vem har tillgång till dina uppgifter
Dina uppgifter hanteras endast inom Petras Hundfys.
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje part.
Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig såsom remittering till annan klinik eller liknande.

Vart lagras dina uppgifter
De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA)

Användande av cookie’s på vår webplats
Vi använder oss av cookies för att underlätta användandet av vår webbplats såsom sparande av dina uppgifter vid lämnande av kommentarer samt såkallade tracking cookies. Ingen information om dig som person sparas såtillsvida bortsett från dem du lämnar frivilligt vid ifyllande av formulär.

Ditt Godkännande
Genom att lämna dina personuppgifter godkänner du att Petras Hundfys lagrar och behandlar dessa tills vidare. Ditt godkännande sker i och med fullgörande av avtal, vid godkännande av Petras Hundfys försäljningsvillkor, vid användning av våra tjänster, produkter och vid din kontakt med oss. Om du av någon anledning skulle vilja att vi raderar dina personuppgifter kan du enkelt kontakta oss med en begäran om detta.
Maila till: petra@hundfysen.se

Ändring av policy
Petras Hundfys förberhåller sig rätten att ändra i policyn. Om du har ett online konto med oss kommer du informeras via e-post vid en ändring och om du inte godtar ändringarna har du rätt att kontakta oss och avsluta ditt konto.